لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی


معیارها و استانداردهای عمومی در حوزه استثنائات حق اختراع

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حق اختراع

در سطح بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور برجسته ای با انعقاد موافقت نامه تریپس متحول شد. تا قبل از موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرش و اعمال سیاست های مربوط به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود و ثغور آن آزاد بودند چراکه کنوانسیون پاریس علی رغم اینکه یک موافقت نامه بین المللی متضمن قواعد ماهوی بود اساسا وارد مقوله استثنائات حمایتی نشده بود و لذا کشورها از این جهت با محدودیتی مواجه نبودند و این موضوع به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است که با توجه به نیازهای خود مقررات لازم را وضع کنند.از این حیث کنوانسیون پاریس موضع لیبرالی را در مورد استثنائات اتخاذ نموده است چرا که هرنوع سیاست گذاری در این خصوص را به مقامات ملی واگذار می کند. اگرچه این سند در ماده ۴رابع موارد خروج از قلمرو حمایت را پیش بینی کرده است اما همان طور که ذکر شد مراد از استثنائات محدودیت های بعد از ثبت بر حقوق دارندگان می باشد در حالی که در استثنائات قبل از ثبت و یا موضوعات خارج از قلمرو ثبت و حمایت اساسا حقی ایجاد نمیشود. معاهده همکاری در ثبت اختراعات نیز باتوجه به این که یک معاهده شکلی است وارد قواعد ماهوی نشده است اما در مواد ۳۹و۶۷ آیین نامه این معاهده همانند ماده ۴رابع کنوانسیون پاریس موضوعات خارج از قلمرو ثبت پیش بینی شده است.
برخلاف استاد مذکور موافقت نامه تریپس مقرراتی را بطور ماهوی در حوزه استثنائات حق اختراع و حدود آن مقرر نموده است در پیش نویس اولیه موافقت نامه تریپس در ۲۳ جولای سال ۱۹۹۰ لیستی از موارد استثناء برحق اختراع پیش بینی شده بود این پیش نویس مقرر می ساخت که استثنائات محدود در مورد حقوق اعطاء شده بوسیله حق اختراع می تواند در موارد زیر اعمال شود: الف- حقوق مبتنی بر استفاده قبلی ب- اقدامات غیر تجاری انجام شده برای اهداف شخصی ج- اقدامات انجام شده از حیث تحقیق و تجربه د- آماده سازی دارو در موارد شخصی براساس نسخه ۵- اقدامات انجام شده که براساس ادعای مطرح شده حق اختراع اولیه ممنوع نشده باشد و اقدامات انجام شده بوسیله دولتها که صرفا برای استفاده توسط خود دولتها باشد. (Geravis , 2003 , p290

) این لیست مطابق با لیست تهیه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در پیش نویس مدل وایپو در خصوص حق اختراع برای کشورهای در حال توسعه بود. آنچه در مورد این لیست قابل ذکر است این است که این لیست حصری نبود چرا که از عبارت " Such" as استفاده شده بود و اینکه استفاده از این استثنائات اختیاری بود چرا که از لفظ ( May be Made) استفاده شده بود ضمن اینکه این لیست هم شامل استثنائات محض وهم مجوزهای اجباری بود چرا که اعمال انجام شده توسط دولتها را نیز مطرح می کرد که البته در پیش نویس نهایی تغییر یافت. رهیافتی که نهایتا تحت عنوان ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس اتخاذ شد متفاوت از استثنائات مطرح شده در حوزه کپی رایت در کنوانسیون برن می باشد که معیارهای کارکردی را برای قابل پذیرش بودن استثناء در بهره برداری از کپی رایت مطرح می کند ضمن اینکه مجوز اجباری نیز در ماده دیگری پیش بینی شد.
ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس جواز کلی استثنائات حق اختراع در سازمان جهانی تجارت میباشد. این ماده در مورد استثنائاتی است که اعضاء می توانند برای استفاده آزاد از اختراعات پیش بینی نمایند. بر طبق این ماده اعضاء میتوانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع پیش بینی نمایند مشروط بر اینکه این استثنائات مغایرتی غیر معقول با استفاده معمول از اختراع ثبت شده نداشته باشند وبه منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث لطمه ای غیر معمول وارد نسازند" ماده ۳۰ در واقع استثنائات حقوق انحصاری پیش بینی شده در ماد۲۸ موافقت نامه را بیان می کند براین اساس اعضاء می توانند استثنائات محدودی را درمورد حقوق انحصاری اعطایی اعمال نمایند مشروط بر اینکه این استثنائات مغایرتی غیر معمول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع به مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع معقول اشخاص ثالث لطمه ای وارد نسازد به عبارت دیگر هر استثنائی که سیاست گذاران در سطح ملی بخواهند اعمال نمایند بایستی با توجه به معیارهای مطرح شده در ماده ۳۰ باشد در واقع اعمال استثنائات در حوزه حق اختراع مثل استثناء بررسی نظارتی یا بولار بایستی با عنایت به این معیارهای چهار چوب سازمان جهانی تجارت بررسی شود .
عدم شفافیت و ابهام مستتر در اصطلاحات و عبارات مستفاد در این ماده مانع از آن می شود که بتوان تعبیر یا تفسیر صریح و روشنی از آن ارائه داد و تلاشهایی که تاکنون مبذول شده بخصوص رویه قضایی سازمان جهانی تجارت نتوانسته است راه حل مشترکی را به وجود آورد.(عامری، ۱۳۸۶، ص ۲۱۲(
غیر از این ماده ساز و کارهای دیگری برای حفظ حقوق عمومی و تحدید حقوق انحصاری دارندگان چون صدور مجوزهای اجباری در ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است اگرچه هر دو مورد فوق از ساز و کارهای بعد از اعطاء حق اختراع می باشند اما استفاده از اختراعات بر اساس مجوزهای اجباری متضمن پرداخت غرامت می باشدضمن اینکه صدور مجوزهای اجباری مستلزم طی شدن فرایندی است که شرایط آن بسیار پیچیده است در حالی که اعمال استثنائات ماده ۳۰ مستلزم انجام تشریفات خاصی نیست ومتضمن پرداخت هیچ گونه غرامتی به دارنده حق اختراع نیست.
(UNCTAD/ICTSD,2002, p17 )
از سوی دیگر استفاده درست و اصولی از ماده ۳۰ حتی میتواند موانع موجود در مجوزهای اجباری را مرتفع نماید چرا که بر اساس ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس صدور مجوز اجباری بایستی عمدتا برای عرضه محصول به بازارهای داخلی باشد در حالی که در عمل بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد ظرفیت های لازم برای تولید محصولات دارای حق اختراع در سطح داخلی اند. اگر اعضاء موافقت نامه تریپس بتوانند صادرات محصولات تحت حمایت را به عنوان یک استثناء محدود وفق ماده ۳۰قرار دهند در این صورت این مانع در اعمال مجوزهای اجباری مرتفع خواهد شد( Abbott
, 2002 , p12 ) ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس متضمن معیارهای سه گانه ای است که استثنائات مورد نظر بر اساس این معیارها سنجیده می شوند. براساس این ماده استثنائات مربوط به استفاده از اختراعات بایستی ۱- محدود باشند.۲-با بهره برداری متعارف از اختراع به طور غیر معمول در تعارض نباشند. ۳- به حقوق مشروع مخترع و اشخاص ثالث لطمه ای وارد نسازند. برای توجیه استثنائات اعمال شده بایستی هر سه شرط فوق وجود داشته باشندو اگر استثنائات مورد نظر هر سه شرط فوق الذکر را داشته باشند مشمول موارد نقض حق اختراع محسوب نخواهند شد ترمینولوژی و نوع نگارش عام این ماده به گونه ای است که استثنائاتی مانند دکترین استیفاء حق وواردات موازی رانیز شامل میشود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی ) - ثبت اختراع ، هزینه و تعرفه ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نقد نظریه ها در حمایت و ثبت نام تجاری

نقد نظریه ها در حمایت و ثبت نام تجاری - به نظر می رسد در نقد نظریات بهتر باشد دو مسأله قابلیت حمایت و قابلیت ثبت نام تجاری از هم تفکیک شده و مستقلا تعیین تکلیف شوند:به نظر می رسد با توجه به دلائل عدیده، در پاسخ مثبت به این سؤال نباید جای هیچ تردیدی باشد:

مندرجات اختیاری برات و مسائل مختلفه

مندرجات اختیاری برات و مسائل مختلفه -الف - محال عليه ثانوی: اگر براتکش در برات، نام اشخاص دیگری را نیز به عنوان محال عليه دوم و سوم ذکر کند، دارنده برات می تواند در صورت عدم اخذ قبول و یا اخذ وجه از براتگیر اول، به براتگیر دوم و یا سوم مراجعه کند.

تجارت در دوره جدید

تجارت در دوره جدید - از اواخر قرن ۱۵ میلادی و با کشف قاره آمریکا، سوداگران بدنبال تحصيل طلا و ثروت های باد آورده به قاره جدید وارد می شوند و با اختراع قطب نما کشتیرانی رونق بیشتری می گیرد و وسایل سریع السیر مانند هواپیما و قطار اختراع شدند و کارخانجات به صورت تأسیسات عظیم ماشینی در آمده و با جذب

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی - پس از گذشت سالها خلاء قانونی در مورد نحوه حمایت از طرحهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین آفرینه های فکری مدرن، قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۸۶ با اقتباس از قانون مدل سازمان جهانی مالکیت فکری، به این مهم پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط شکلی

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی (تقصیر) - گفتیم که اعمال این ضابطه، بخاطر ارتكاب خطای مدنی است. لذا این سؤال مطرح میشود که منظور از خطای مدنی چیست؟ بدیهی است از نظر حقوقی، فعل و عمل قابل سرزنش با ارتكاب خطا مساوی نیستند.

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت برند و طرح

زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی - امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی - مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند

در این مقاله فرایند امور دادگاهی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری را در دادگاه ها مطالعه می نماییم .دادگاه صالح و وظایف آن-دادگاه صالح - استثنائی بودن ضابطه مذکور در آیین نامه - وقوع موضوع دستور در خارج از تهران

تبدیل شرکت در لایحه جدید تجارت

تبدیل شرکت در لایحه جدید تجارت - در لایحه جدید تجارت برخلاف قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، گفتار دوم از مبحث اول از فصل سوم به بحث تبدیل شرکتها اختصاص یافته است که مشتمل بر ۱۵ ماده (از ماده ۶۱۷ تا ۶۳۱) می باشد که سعی شده است تا حدامکان خلأهای قانونی موجود برطرف گردد که

شرایط صادر کننده چک

شرایط صادر کننده چک -چک باید بروی محال عليه صادر شود و چک بر روی خود منع قانونی دارد.چکی که برای پرداخت به خود صادر کننده صادر شده در صورتی قابل پرداخت است که ظهرنویس نشده باشد.ظهرنویسی چکی که گیرنده، صادر کننده نیز می باشد بلااشکال است.

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران - حمایت قضایی از صاحب حق اختراع یا دارنده مجوز بهربرداری از آن ایجاب می کند تا علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا عليه ناقض این حقوق، اقدامات تامینی لازم در حاشیه دادرسی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع به عمل آید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید