ثبت تغییرات چیست ؟

پس از پایان فرآیند ثبت شرکتها چنانچه اعضا شرکت قصد داشته باشند  تغییراتی در شرکت ایجاد کنند ، این تغییرات باید به اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اعلام شده و  ضمیمه اساسنامه گردد وگرنه فاقد وجاهت قانونی است . کلیه این تغییرات باید توسط مجمع عمومی فوق العاده و در بعضی موارد  توسط هیئت مدیره مورد تایید و موافقت قرار گیرد. جهت انجام کلیه تغییرات در اساسنامه شرکتها صورتجلسه لازم است.  به عبارت دیگر پس از پایان فرآیند ثبت شرکتها چنانچه اعضا شرکت قصد داشته باشند  تغییراتی در شرکت ایجاد کنند ، این تغییرات باید به اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری اعلام شده و  ضمیمه اساسنامه گردد. کلیه این تغییرات باید توسط مجمع عمومی فوق العاده و در بعضی موارد  توسط هیئت مدیره مورد تایید و موافقت قرار گیرد. جهت انجام کلیه تغییرات در اساسنامه شرکتها صورتجلسه لازم است. 

چرا ثبت تغییرات شرکت لازم است ؟

چگونه ثبت تغییرات شرکت را انجام دهیم ؟

جهت ثبت تغییرات شرکت در بدو امر باید بدانیم که تغییری که می خواهیم در شرکت اجرا کنیم در محدوده  اختیارات کدام مجمع است ، پس از به جا آورن تشریفات دعوت در صورت به حد نصاب رسیدن اعضای حاضر در مجمع و ذیل صفحات صورتجلسه می توانید نسبت به ثبت تغییرات شرکت در بجنورد اقدام نمایید. در گام نخست به سایت اداره ثبت شرکتها کرده با انتخاب گزینه ثبت تغییرات اطلاعات شرکت و اعضای آن و تغییرات مورد تقاضا را وارد نمایید و در مرحله بعد پس از تایید این اططلاعات توسط کارشناس اداره ثبت نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز ( عمدتا" شامل مدارک مورد مدیرعامل و اوراق ثبتی شرکت ) اقدام نمایید چنانچه مدارک نیز نقصی نداشته باشند با تایید آنها می توانید با مراجعه به اداره ثبت شرکتها آگهی تغییرات خود را از این مرجع دریافت نمایید.


شرایط و مدارک ثبت تغییرات شرکت چیست ؟


شرایط ثبت تغییرات شرکت این است که همه اعضا و یا اکثریتی که در اساسنامه ذکر شده است با تصمیات اتخاذ شده مبنی  بر تغییرات موافقت کنند و موافقت خود را با امضا ذیل صورتجلسه اعلام کنند . به علاوه در تغییرات شرکت چنانچه تغیر موضوع فعالیت باشد باید اگر موضع جدید مجوزیست برای اخذ مجوز آن اقدام شود ، یا در تغییر نام شرکت نام جدید شرکت قابل ثبت و یا غیر تکراری باشد . در تغییر آدرس شرکت نیز شرط ثبت  تغییر شرکت این است که تاییدیه کد پستی برای آدرس جدید شرکت  دریافت شود . به همین ترتیب بنا بر نوع تغییرات شرکت جهت ثبت آنها شرایط و مدارک گوناگونی مورد نیاز است ، اما در همه موارد مدارک ثبت شرکت ( اساسنامه و...) به همراه آخرین آگهی تغییرات جهت ثبت تغییرات شرکت مورد نیاز است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت تغییرات شرکت با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید.