• سوال- پروانه بهره برداری چیست ؟

پروانه بهره داری یا گواهی بهره برداری برگه ای ایست که از سوی وزارت صنعت و معدن برای شما صادر می گردد تا  به شما  اجازه دهد که خط تولید خود را راه اندازی کنید و اصطلاحا " از کارخانه خود بهره برداری کنید .

  • سوال-  برای اخذ پروانه بهره برداری از کجا شروع کنم ؟

به منظور اخذ پروانه بهره برداری شما می توانید با در دست داشتن جواز تاسیس ، مدارک ثبت شرکت ، مدارک مربوط به محل واحد صنعتی به ثبت ایلیا مراجعه نمایی�� و با استفاده از مشاوره حضوری رایگان  نسبت به عقد قرارداد اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمایید و یا با در دست داشتن این مدارک به سازمان صنایع و معادن مراجعه کنید.

  • سوال- مراحل اخذ پروانه بهره برداری به چه صورت است ؟

پس از اخذ جوازتاسیس در شهرک های صنعتی ، اجاره محل کار ویا خرید زمین جهت احداث کارخانه و راه اندازی بخش کوچکی از خط تولید یا تولید آزمایشی باید از طریق سامانه بهین یاب که برای اخذ جواز تاسیس می باشد ،  تقاضای پروانه بهره برداری دهید با این تقاضا پس از بازدید بازرسان صنایع معادن از خط تولید شما گواهی یا پروانه بهره برداری برای شما صادر می گردد. 

  • سوال – آیا پروانه بهره برداری  اشتراکی هم وجود دارد ؟

پروانه بهره برداری تحت شرایط خاص  به شکل مشترک صادر می شود یعنی در پروانه بهره برداری نام  مالک واحد صنعتی می آید و نام نماینده وی پشت نویسی می شود و بنابراین  می توان گفت که در حقیقت ، پروانه بهره برداری اشتراکی به معای مصطلح و رایجش وجود ندارد. 

  • سوال – پروانه بهره برداری قابل انتقال است ؟

 پروانه بهره برداری قابلیت انتقال به اشخاص ثالث را به شرط تنظیم صلح نامه و موافقت اوصولی وزارت صنعت و معدن دارد .

  • سوال- مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری چیست؟

تکمیل فرم تقاضای پروانه بهره برداری در سامانه بهین یاب، کلیه مدراک ثبتی شرکت به همراه  روزنامه رسمی شرکت  تاسیس ، مدارک مربوط به محل احداث کارخانه ، مدارک مربوط به خرید تجهیزات ، استخدام نیرو ، قبوض حامل های انرژی محل واحد صنعتی و فیش های واریزی می باشد. 

  • سوال- مدت زمان اخذ پروانه بهره برداری چقدر است ؟

از زمان تقاضا تا زمان صدور پروانه بهره برداری ،مراحل مختلفی باید طی شود که هر یکبه تنهایی  زمانبر است ، بنابراین مدت زمان اخذ پروانه بهره بردری حداقل سه ماه می باشد. 

  • سوال- مدت اعتبار پروانه بهره برداری چقدر است ؟

پروانه بهره برداری به مدت ده سال صادر می شود و نیازی به تمدید ندارد و فقط در صورت نیاز باید آن را تمدید کرد.

  • سوال-  آیا پروانه بهره برداری قابل تمدید است ؟

پروانه بهره برداری  قابلیت تمدید دارد لیکن  در صورت نیاز مثلا" ارائه پروانه به ادارات دولتی پروانه بهره برداری تمدید می گردد .