• سوال- دفاتر پلمپ چیست ؟

دفاتر پلمپ دفاتری است که پس از ثبت شرکت اخذ می شود و ریز درآمد و هزینه ها درآن نوشته شده ئ سالانه به اداره دارایی تحویل می شود تا بر اساس آن مالیات شرکت مشخص و اخذ شود.

  • سوال- چرا باید این دفاتر را اخذ کرد ؟

در صورت عدم دریافت و تکمیل و تحویل دفاتر اداره مالیات  شما را به عنوان شخصی که مالیاتش را نپرداخته در نظر می گیرد و جریمه می شوید مثلا" به هنگام انجام ثبت تغییراتی در شرکت  مثل نقل و انتقال سهام که نیاز به مفاصی الیاتی دارید یا به هنگام انحلال شرکت اگرحتی یک سال دفاتر پلمپ را تحویل نداده باشید جریمه مالیاتی می شوید. به همین دلیل به دفاتر پلمپ دفاتر مالیاتی نیز می گویند.

  • سوال- چه زمانی باید دریافت دفاتر پلمپ انجام شود ؟

دو ماه پس از ثبت شرکت دفاتر پلمپ همان سال مالی و پس از ان در طی سال دفاتر پلمپ اخذ و در ابتدای سال بعد ضمن تکمیل عملکرد مالی به اداره دارایی پرداخت می شود.

  • سوال- چه زمانی باید دفاتر پلمپ را تحویل بدهیم ؟

هر سال به هنگام دریافت دفاتر پلمپ اداره دارایی فراخوان عمومی می دهد لیکن معمولا"  از ابتدای  هر سال تا پایان تیرماه برای این کار فرصت دارید.

  • سوال- نحوه اخذ دفاتر پلمپ به چه صورت است ؟

به منظور اخذ دفاتر پلمپ باید به سامانه اداره ثبت شرکتها رجوع کرده ضمن پرکردن مشخصات متقاضی و شرکت مدارک لازم را بارگذاری نمایید و پس از دریافت تاییدیه و پرداخت وجه دفاتر ، مدارک لازم را پست نمایید و منتظر دریافت دفاتر باشید.

  • سوال -دفاتر پلمپ باید به کجا تحویل داده شود ؟

 دفاتر پلمپ را هرساله باید به اداره مالیات و حوزه مالیاتی تعیین شده برای شرکت خود تحویل دهید که برا ساس آدرس پستی دفتر شرکت مشخص می شود.

  • سوال -چطور باید دفاتر پلمپ را پر کرد ؟

وارد کردن لیست درآمدها و هزینه ها در دفاتر پلمپ نیاز به تخصص دارد لذا بهتر است از متخصصین این امر مثل حسابداران و یا موسساتی مثل ثبت شرکت ایلیا کمک بگیرید.

  • سوال- آیا اگر فعالیتی نداشته باشیم باز هم باید اخذ دفاتر پلمپ انجام شود ؟

بله حتی در صورت عدم فعالیت در کنار اظهارنامه عدم فعالیت باید دفاترپلمپ را اخذ کرده و ه صورت سفید هرساله تحویل دهید تا با مشکل جریمه برخورد نکنید.

  • سوال- جهت اخذ دفاترپلمپ مالیاتی چه مدارکی لازم است ؟

مدارک شناسایی شرکای شرکت به همراه اوراق ثبت و به ویژه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت لازم می باشد.