• سوال – تشکیل پرونده مالیاتی یعنی چه ؟

تشکیل پرونده مالیاتی یعنی معرفی یک شرکت تازه ثبت شده به اداره مالیات و تشکیل یک پرونده در نزدیکترین اداره مالیات به محل شرکت با ارائه مدارک ثبتی شرکت و مشخصات بانکی مدیرعامل شرکت که به آن تشکیل پرونده دارایی نیز می گویند.

  • سوال- اگر تشکیل پرونده مالیاتی ندهیم چه می شود ؟

هر شرکت تا دو ماه پس از ثبت فرصت دارد تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی خود نزدنزدیکترین حوزه مالیاتی اقدام کندو اگر این کار را نکند ، بعدها به هر دلیلی که با اداره مالیات کار داشته باشید من جمله تغییرات شرکت یا اخذ وام با جریمه مالیاتی روبرو می شود. 

  • سوال-  چه زمانی باید تشکیل پرونده مالیاتی دهیم ؟ 

همانطور که در پاسخ سوال بالا گفتیم هر شرکت پس از ثبت تا دوماه فرصت تشکیل پرونده مالیاتی دارد ، و در صورتی که این کار را انجام ندهد هر زمان که بخواهد  باید با مشخص کردن تکلیف مالیات سنوات گذشته  به تشکیل پرونده مالیاتی مبادرت کند.

  • سوال- چگونه تشکیل پرونده مالیاتی دهیم ؟

برای این کار یا می توانید با موسسات ثبتی حقوقی مثل ثبت ایلیا هماهنگ کنید و یا با در دست داشتن مدارک ثبتی شرکت خود به نزدیکترین  اداره مالیاتی  مراجعه کند.

  • سوال -  جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی دیرکرد آن چقدر است؟

جریمه علی الراس یا همان جریمه مالیاتی در صورتی اعمال می شود که تشکیل پرونده مالیاتی ندهید و یا اگر داده اید مالیات سالانه خود را پرداخت نکرده  اید در این صورت با جریمه دیرکرد روبرو می شویدکه پایه آن6  در هزار  سرمایه اولیه به علاوه مبالغی است که توسط ممیز مالیاتی مشخص می گردد. 

  • سوال-  چرا باید تشکیل پرونده مالیاتی دهیم ؟

همانگونه که گفتیم بر اساس قوانین تجارت ایران ظرف دوماه باید به اطلاع اداره مالیات برسانید که شرکت تشکیل داده اید و این کار با تشکیل پرونده مالیاتی میسر می شود زیرا با این کار شرکت شما مالیات بردرآمد سالانه اش را به عنوان حقوق برحق دولت می پردازد زیرا درازای حمایت دولت از شرکت شما  و ثبت شرکت به شکل قانونی که حقوقی برای شما ایجاد می کند و نیز درآمد زا است مانند همه کشورهای پیشرفته جهان شما نیز به عنوان موسسین شرکت باید دولت را در بخشی از مالیات خود سهیم کنید . 

  • سوال – هزینه تشکیل پرونده مالیاتی چقدر است ؟

به هنگام تشکیل پرونده مالیاتی  هزینه ابطال رتمبر سرمایه که معادل دو در هزار سرمایه اولیه است باید پرداخت شود و اگر تشکیل پرونده مالیاتی دیرتر از موعد مقرر انجام شود ، جریمه  دیرکرد آن که دوبرابر است یعنی 4 در هزار سرمایه و در کل 6 در هزار سرمایه پرداخت گردد.

  • سوال- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی چیست ؟

مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و مشخصات حساب شرکتی به علاوه فیش های واریزی و دولتی جهت تشکیل پرونده مالیاتی لازم می باشد.

  • سوال- مدت زمان تشکیل پرونده مالیاتی چقدر است ؟

مدت زمان تشکیل پرونده مالیاتی  در صورتی که ثبت ایلیا نماینده انجام کار شما باشد حدود 7 الی 10 روز کاری زمان خواهد برد.