برای چه شرکتی پذیره نویسی لازم است ؟

شركتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که با  تجمیع سرمايه هاي اندك که در قالب سهام عمومي به  عامه مردم واگذار مي شود ثبت شرکت ميشود و به همین دلیل است که نام سهامی عام را بر آن گذاشته اند. در حقیقت شرکت سهامی عام  با امکان استفاده از سرمایه های کوچک در کنار هم  سرمایه بزرگی را پدید می آورد که به نفع صنعت و اقتصاد و عمران و آبادانب شرکت می باشد و نیز به نفع سهامداران یعنی عموم مردم چرا که سرمایه آنها را در راه صحیحش استفاده کرده و از طرفی در سود پروژه های شرکت سهامی عام که اغلب پروژه های بزرگ در جهت آبادانی کشور است آنها را سهیم می نمایند . بدین ترتیب که پس از اعلام آگهی پذیره نویسی سهام شرکت سهامی عام مردم مي توانند به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معين شده  را به حساب شركت واريز نمايند.

پذیره نویسی

پذیره نویسی شرکت سهامی عام

پذیره نویسی تعهد پرداخت سهام  است از سوی سهامداران شرکت سهامی عام جهت پذیره نویسی آگهی در رسانه ها و جراید کثیر الانتشار داده میشود . پس از آگهی پذیره نویسی ، کسانی که میخواهند در شرکت سهامی عام سرمایه گذاری کرده و سهامدار شوند طی این آگهی از آنها دعوت به عمل می آید ، تا با مشاهده موضوع فعالیت شرکت سهامی عام و عملیاتی که قرار است با آن انجام شود  و سرمایه در نظر گرفته شده تصمیم بر خرید تعداد سهام مورد نیازشان  بگیرند.   

‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ي پذيره‌نويسي

دو نسخه طرح اظهارنامه‌ي شرکت سهامي‌عام

دونسخه طرح اساسنامه‌ي شرکت سهامي‌عام

دو نسخه طرح اعلاميه‌ي پذيره‌نويسي

گواهي بانکي مبني بر واريز حداقل 35%‌ سرمايه، تعهد شده توسط مؤسسين