همه چیز درباره ی انتخاب صحیح اسم و نام شرکت

انتخاب نام شرکت یکی از پیش نیازهای مهم و اساسی در به ثبت رساندن شرکت می باشد.بسیاری از متقاضیان در مرحله ی انتخاب اسم به موانعی برمیخورند و نمی توانند شرکتشان را با موفقیت در حوزه ی ثبتی خود به ثبت برسانند.انتخاب نام شرکت می بایست از یک سری قوانین مشخص تبعیت نماید.این قوانین و ضوابط به شرح ذیل می باشد.:

ملی ، ایران، ملت ،کشور ، انتظام ، نظام ، نفت ، پتروشیمی ، دادگستر ، بنیاد ، سازمان  ، مرکز ، بهزیست ،  بانک  ، بسیج ، جهاد ، آسانسور ، آژانس ، ایثار ، ایثارگران ، شاهد ، شهید ، آزاده ، جانبازان ، تکنو  ، فامیلی ، فیلتر  ، نیک  ، باور ، میکروبرد ، تست ، استار ،  تک ،  مدرن ، پیک ، امنیت ، کارواش ، فانتزی ، شهروند ، اقتصاد ، میهن ، جوانان ،  ایمان ، دکوراسیون ،  هدف ، سپاه ، تکنیک ،  دیتا ، تک نو ، تکنولوژی ، اورست ، مونتاژ ، ونوس ، دفتر ، ایتال ،  بیو ، کنترل ، متریک ، مترولوژی .نام پیشنهادی خود را با مشاوران حقوقی –  ثبتی مجتمع ایلیــا در میان گذاشته و از عدم ثبت آن اسم در گذشته اطمینان حاصل فرمایید.

چگونه به هر دلیلی اسم شرکتمان را تغییر دهیم؟

کلیه ی تغییرات شرکتها می بایست با نظر موافق جوامع و تحت نظارت بازرسین لحاظ گردیده و در متن صورتجلسه منتظم شده و در اداره ی ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت برسند.تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکتها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.   

  • در صورت نیاز به اطلاعات دیگر در خصوص انتخاب نام و اسم شرکت و همچنین انتخاب اسم توسط مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا می توانید با کارگروه مشاوران ایلیا در این خصوص به صورت رایگان تماس حاصل نمایید.