مقدمه ای بر ثبت  شرکت

 
در دنیای پر چالش امروزی ، تجارت و رقابت اقتصادی پیچیدگی هایی پیدا کرده است که همگان را به چالش وا می دارد در این میان به منظور ساماندهی  به نیازهای اقتصادی جامعه و اشخاصی که این نیازها رابرآورده می کنند یعنی فعالان اقتصادی ، قانونگذاران قوانینی را تبیین نموده اند که پیروی ازآنها سبب بهبود و نظم بخشی به روابط اقتصادی می گردد یکی از مهمترین این قوانین قانون ثبت شرکت است که امروزه نه تنها افراد حقیقی که فعالیتهای شخصی و کوچک دارند بلکه سازمانهای بزرگ دولتی نیز از آن تبعیت کرده و فعالیت خود را در قالب ثبت شرکت دنبال میکنند.
قوانین تجارت ایران در خصوص ثبت شرکت توضیحات و مقررات کاملی دارد ، که این موضوع را بسیار تسهیل می کند. به عنوان مثال برای ثبت انواع فعالیتها شرکتهای متعددی را در نظر گرفته است که متناسب با آن نوع فعالیت به ثبت می رسند. مثلا" شخصی که میخواهد شرکت صرافی ثبت کند طبق قاون تجارت ایران باید شرکت تضامنی به ثبت برساند زیرا در این نوع شرکت کلیه شرکا کلیه بدهی ها و دیون شرکت را بر عهده می گیرند و نسبت به پرداخت آن آن باید اقدام کنند به همین ترتیب برای فعالیتها و اهداف مختلف انواع مختلفی از ثبت شرکت را در نظر گرفته است .
ثبت شرکت

شرایط و ملزومات ثبت شرکت 

برای ثبت شرکت شرایط سخت و دشواری وجود ندارد البته بسته به نوع شرکت پیچیدگی هایی برای ثبت وجود دارد ، اما به طور کلی  ملزومات ثبت شرکت به شرح زیر می باشد :
بهره مندی از افراد متخصص و توانمند به عنوان شریک
برخورداری از آدرسی جهت ثبت شرکت ( ترجیحا" ، آدرس تجاری اداری )
ضمانت سرمایه وتوانایی پرداخت بخشی از  سرمایه درثبت برخی از انواع شرکتها 
توافق بر سر چگونگی سمتها و نحوه توزیع سهام یا سهام الشرکه و حق امضا 
انتخاب چند اسم طبق قوانین ثبت شرکت جهت تعیین نام شرکت
تهیه مدارک لازم ( مدارک هویتی –مجوز در صورت لزوم – گواهی سو پیشینه شرکا)
در پایان باید گفت که در صورتی که هر نوع سوالی در خصوص ثبت شرکت دارید و یا نیازمند راهنمایی و استفاده از خدمات ثبت شرکت هستید، با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید تا در اسرع وقت به تماس شما رسیدگی شود.