متداول ترین نوع شرکت که توسط اتباع خارجی در ایران تشکیل می شود کدامند و ضوابط ثبت آن ها چیست؟

متداول ترین نوع شرکت که توسط اتباع خارجی در ایران تشکیل می شود شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد  شرکتهایی که توسط اتباع خارجی در ایران به ثبت می رسند ، به دو دسته تقسیم می شوند  شرکتهایی که  همه اتباع آنها اتباع خارجی می باشند و قصد ثبت شرکت در ایران را دارند و یا شرکتهایی که برخی از شرکا در آن ایرانی و برخی دیگر خارجی هستند .در این نوع شرکتها اتباع خارجی تنها می توانند تا 49% سهم الشرکه را دارا  باشند . چناچه اتباع خارجی ��خواهند بیش از این مقدار سهم الشرکه داشته باشند  باید از اداره اموراتباع خارجی وابسته به استانداری مجوز در یافت کنند . به علاوه  چنانچه شرکت عضو خارجی نداشته باشد باید یک فرد با تابعیت ایرانی را به عنوان اختیاردار خود در ایران برای  ثبت شرکت خارجی معرفی نمایند.

متداول ترین ثبت شرکت های خارجی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت توسط اتباع خارجی 

چنانچه شرکت دارای اتباع ایرانی و خارجی باشد برای اتباع ایرانی  مدارک شناسایی و گواهی عدم سوپیشینه کیفری لازم است و اتباع خارجی باید از پاسپورت خود ترجمه رسمی به فارسی داشته باشند .و این ترجمه لازم است که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد و همچنین این افراد نیاز به کد فراگیر دارند. چناچه شرکت دارای اعضای ایرانی نباشد و یا اتباع خارجی بخواهند بیش از 49% سهم الشرکه داشته باشند ، همانطور که گفته شد باید اقدام به اخذ مجوز از استانداری نیز نمایند. 
بر طبق قوانین تجارت ایران جهت ثبت شرکت خارجی یعنی ثبت نمایندگی آن  در ایران این شرکت باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و سپس  در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت برسد به علاوه تنها شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند که شرکت های ایرانی مجاز به انجام عمل متقابل در کشور آنها باشند. یعنی اگر در مملکت اصلی و متبوع  شرکت خارجی ثبت شرکت یا نمایندگی های ایرانی مجاز باشد ، شرکت و نمایندگی های آن کشور نیز می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند  و البته لازم به ذکر است که نظارت لازم را همانطور که بر دفتر مرکزیشان که در کشور متبوعشان است و سایر نمایندگی های داخلیشان دارند   باید بر شعبه خود در ایران نیز همان نظارت و سختگیری را  را داشته باشند.
و اما در رابطه با شرکتی که نمایندگی محسوب نمی شود ، ثبت شرکت با اعضای خارجی یا اتباع غیر ایرانی ، صورت می پذیرد که اگر همه اعضا غیر ایرانی باشند باید یک نفر را به عنوان نماینده خود در ایران که دارای حق امضا باشد معرفی نمایند و چنانچه شرکای ایرانی هم از اعضای شرکت یاشند نیازی به معرفی نماینده نمی باشد و در این حالت سهم الشرکه اعضای ایرانی باید حداقل 51% باشد.

ثبت شرکت ایلیا  ثبت انواع  شرکت خارجی در ایران را به انجام می رساند.

متداول ترین ثبت شرکت های خارجی