قصد تاسیس شرکت را دارید ؟

با توجه به سامانه ای شدن فرایند ثبت شرکت میتوانید به راحتی این کار را انجام دهید ولی باید بدانید این فرآیند نیازمند تجربه و تخصص می باشد. شما میتوانید با مطالعه راهنمای زیر خودتان اقدان به ثبت شرکت نمایید. چگونگی ثبت یک شرکت غیرتجاری با مسئولیت محدود را به شما توضیح میدهیم. 

گام اول : انتخاب شریک مناسب

تعداد سهامداران برای ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود حداقل 2نفر و در قالب سهامی خاص 3نفر می باشد. شما در ابتدا باید شریک مناسبی را انتخاب نمایید.سهامداران باید بدانند در شرکت با مسئولیت محدود به میزان آورده نقدی خود در شرکت ضامن می باشند. هرکس سرمایه بیشتری دارد رای بالاتری نیز دارد در نتیجه مسئولیت بالاتری نسبت به قروض و دیون دارد. تکمیل مدارک هویتی برابر اصل شده کلیه اعضاء هیئت مدیره الزامی است. ارائه گواهی عم سوء پیشینه نیز برای ثبت شرکت لازم می باشد. در صورتی که فعالیت شرکت شما یازمند مجوز باشد ارائه مجوز الزامی می باشد.

گام دوم : انتخاب نامی مناسب برای شرکت

مرحله دوم (نام و نوع شخص حقوقی) می باشد.در این قسمت باید 5 نام را که از سه سیلاب خاص و با ریشه فارسی می باشد با توجه به اولویت خود وارد می نمایید. توجه داشته باشید نام انتخابی نباید تکراری باشد نمیتوانید ازاسامی مخفف مربوط به ارگان دولتی استفاده نمایید.. در این مرحله یک کد رهگیری ثبت نام به شما داده میشود.

گام سوم : مشخص کردن موضوع فعالیت

 برای انتخاب مدت و موضوع فعالیت باید در ابتدا باید با شرکا خود مشورت نمایید.در این قسمت برای مدت فعالیت گزینه محدود یا نامحدود را انتخاب کرده و موضع فعالیت را در قسمت کشخص شده تایپ نمایید.توجه داشته باشید بعضی از فعالیتها نیاز به مجوز دارد برای ثبت آن باید مجوز لازم را به اداره ثبت شرکت ارائه دهید.

گام چهارم : مشخص کردن دفترمرکزی

این قسمت در سایت با عنوان مشخصات مرکز اصلی معرفی شده است. در این قسمت باید آدرس دفتر مرکزی با به همراه کدپستی دقیق و کامل وارد مینمایید در صورتی که آدرس دقیق ندارادید میتوانید آدرس منزل خود یا یکی از شرکا را وارد نمایید اما توجه داشته باشد این آدرس به عنوان نشانی دفتر مرکزی شما معرفی میگردد و در روزنامه رسمی انتشار می یابد.

گام پنجم : انتخاب سرمایه ای مناسب 

در قسمت سرمایه شخص حقوقی می بایست سرمایه اولیه شرکت را مشخص نمایید. باید بدانید که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به صورت" نقدی" می باشد و شرکت سهامی خاص به صورت "با نام عادی "می باشد. و حداقل سرمایه مورد نیاز 100هزار تومان می باشد هرچقدر سرمایه شرکت بالاتر اعتبار شرکت بیشتر میشود.

گام ششم : ورود اطلاعات کلیه سهامداران

در این قسمت باید کلیه اطلاعات شناسنامه ای سهامداران و اعضاء شرکت را وارد می نماییداگر تعداد افراد شرکت بیش از 150 نفر است باید با توجه به فرم سامانه ثبت شرکت ها بارگذاری شود و در نهایت گزینه ثبت را میزنید

گام هفتم : انتخاب درصد سهام سهامدران

در این قسمت باید اطلاعات مربوط به سرمایه شرکا را وارد نمایید با مشخص کردن نام هرفرد میزان سهام آن نیز وارد میشود نوع سهام نیز مشخص میگردد که نقدی است یا غیرتقدی.

گام هشتم : تنظیم و تدوین اوراق ثبتی شرکت

بعد از تکمیل کلیه اطلاعات درخواستی از شما درخواست می شود اسانامه و شرکتنامه شرکت را بارگذاری نمایید.فرم های پیش فرض وجود دارد شما میتوانید دریافت نمایید و اطلاعات درخواستی آن را کامل نمایید. و در سامانه بارگذاری کنید. بهد از تایید نهایی اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت شرکتها منتظر می مانید تا تایید نام شرکت شما اعلام گرددو بعد از آن کلیه مدارک درخواستی را به آن اداره ارسال نمایید.

گام آخر : ثبت نام در روزنامه رسمی

بعد از تایید تمام مدارک و صدور آگهی تاسیس و دریافت شماره ثبت موسسین می بایست برای انتشار روزنامه رسمی شرکت خود ثبت نام نمایند در روزنامه انشار یافته آدرس دفتر مرکزی میزان سهام سهاداران و سمت آنهاو سرمایه اولیه شرکت اعلام میگردد. و تقریبا از زمان ثبت نام تقریبا دو هفته کاری زمان میبرد تا انتشار روزنامه رسمی شرکت صورت بگیرد.