دفاتر پلمپ اشاره به دفاتری دارد که محل ورود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت است.

دفاتر پلمپ چیست ؟

دفاتر پلمپ چیست ؟

دفاتر پلمپ اشاره به دفاتری دارد که محل ورود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت است . دفاتر پلمپ شرکت در حقیقت حاوی یز لیست هزینه ها و در آمدهای شرکت می باشد که معیار محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی است، یعنی بر اساس قوانین مالیاتی کشور هرشخص موظف است 25% از سود خالص سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازد و نحوه محاسبه سود خالص هر شخص یا شرکت از تفریق درآمدها و هزینه های وی حاصل می شود و این هزینه ها و درآمدها در دفاتر پلمپ یافت می شود و توسط ممیز اداره مالیات هر ساله بررسی و بر همین اساس میزان مالیات اشخاص حقوقی یا حقیقی معین می گردد.


چرا اخذ دفاتر پلمپ ضروری است ؟


پس از تاسیس هر فعالیت  به بیان دیگر پس از ثبت شرکت باید ظرف دوماه ضمن معرفی آن شرکت به اداره امور مالیاتی یا نزدی��ترین حوزه مالیاتی نسبت به اخذ دفاتر پلمپ اقدام شود و در پایان سال مالی پس از درج هزینه ها و در آمدها در ابتدای سال مالی بعدی به اداره دارایی تحویل گردد و این فرایند باید هر ساله برای همه شرکت ها تکرار شود و در صورتی که حتی یک سال  اخذ دفاتر پلمپ انجام نشود در آینده با مشکلات و جریمه مالیاتی روبرو می شوید . مثلا" به هنگام انجام تغییرات در شرکت و یا به هنگام اخذ وام شرکتی که نیاز به ارائه مفاصای مالیاتی دارید ، در صورت عدم ارائه دفاتر پلمپ مالیاتی شرکت به شکل سالانه ممکن است حتی با جریمه علی الراس روبرو شوید . جریمه علی الراس هزینه مشخصی ندارد و حسب پرونده در خصوص آن تصمیم گیری می گردد.


حال این سوال مطرح می شود که چنانچه کسی شرکتی را فقط ثبت کرده و هیچ فعالیتی با آن انجام نداده است نیز نیاز به اخذ دفاتر پلمپ دارد ؟


در پاسخ باید بگوییم که کلیه  شرکت ها از لحظه ثبت ملزم به دریافت دفاتر پلمپ سالانه هستند لیکن چنانچه فعالیت یا درآمد و هزینه ای در شرکت نداشته اند باید دفاتر را اخذ کرده و به شکل سفید به حوزه مالیاتی مربوط به محل کار خود تحویل دهند.
به طور کل اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی یا دفاتر قانونی یکی از اقدامات پس از ثبت شرکت و الزامی می باشد که ثب شرکت ایلیا  در کنار سایر اقدامات پس از ثبت شرکت آن را برای شما به انجام می رساند. شایان ذکر است که درج هزینه و درآمد در دفاتر پلمپ تجاری امری تخصصی است و بهتر است از حسابداران در ای زمینه کمک گرفته شود.


 نکته : مرجع پلمپ دفاتر مالیاتی اداره ثبت شرکت ها و مرجع دریافت کننده دفاتر پلمپ اداره مالیات یا دارایی می باشد . 


 در پایان لازم است بدانید که دفاتر پلمپ شامل دفاتر روزنامه و کل است که در دفتر روزنامه لیست هزینه های روزمره وارد شده و در دفاتر کل نیز لیست هزینه و درآمد به شکل فصلی درج می شود . این دفاتر باید بدون خط خوردگی به دارایی ارائه شود.  بر حسب میزان فعالیت و عملکرد مالی شرکت شما در یک سال ، این امکان را دارید 
که اخذ دفاتر پلمپ 50 برگ ، 100 برگ یا 200 برگ را انجام دهید. 

 

چه مدارکی جهت  اخذ دفاتر تجاری نیاز است؟


کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس ثبت شرکت و یا آخرين صورتجلسه تغييرات شركت در روزنامه رسمی
مهر شرکت


پلمپ دفاتر مالیاتی و تجاری چقدر زمان خواهد برد ؟


دفاترپلمپ یک روز بیشتر زمان نمی برد و حدودا یک  الی دو ماه طول میکشد که به واسطه ی اداره ی پست به دست موکلین گرامی برسد.

 

دفاتر پلمپ چیست ؟


مراحل اخذ دفاتر  تجاری شرکتها به چه صورت است ؟


مشاوره تلفنی با کارشناس موسسه ثبت شرکت ایلیا
انعقاد قرارداد
ارسال مدارک به کارشناسان ثبت شرکت ایلیا
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرين تغييرات ثبت شركت در روزنامه رسمی
مهر شرکت


مدارک را چگونه تحویل کارشناس دهیم؟


به دوشکل این امکان فراهم است:
ارسال مدارک با پیک
بصورت حضوری و عقد قرارداد در مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا