ثبت شرکت در کرج  و انواع  آن 

ثبت شرکت ثبت يک شخصيت حقوقي است که طبق قانون از حمايت خاصي برخوردار است که اشخاص حقيقي از آن برخوردار نيستند .مثلا" حمايت سيستم بانکي يا اداري سقف  وام و نوع تسهيلات و اقساطي که  براي شرکتها و اشخاص حققي در نظر گرفته ميشود معمولا" بسيار بهتر از تسهيلاتي است که به شخص حقيقي داده ميشود ثبت شرکت  معمولا" به دوشکل ثبت شرکت مسئوليت محدود و ثبت شرکت سهامي خاص به انجام مي رسد  و البته برخي موضوعات فعاليت نيز ممکن است در قالب موسسه به ثبت برسند.
شرکت با مسئوليت محدود براي فعاليتهاي کوچک بازرگاني مناسب است و با حداقل دونفر شريک يا موسس و حداقل سرمايه يک ميليون ريال  به ثبت مي رسد  .
شرکت سهامي خاص  براي فعاليتهاي بازرگاني وسيع تر به کار مي آيد داراي 5 نفر موسس است که سه نفرشان شريک يا سهامدار مي باشند و اقل سرمايه در آن يک ميليون ريال  مي باشد.
موسسه غير تجاري براي فعاليتهاي  خدماتي مناسب است مانند انواع فعاليتهاي فرهنگي- هنري و براي ثبت آن به دو نفر موسس نياز داريد و کمينه سرمايه در آن يک ميليون ريال مي باشد.
ثبت شرکت ايليا  کليه اطلاعات لازم را جهت ثبت شرکت در اختيار شما قرار مي دهد و در تمام مراحل راهنماي شماست.


 ثبت برند در کرج و انواع آن 

برند هاي  تجاري ،  و يا برندهاي صنعتي يا خدماتي به منظور ايجاد تمايز در ميان کالاها و محصولات تجاري و يا  سرويس هاي خدماتي و شناساندن و تبليغ کيفيت و ضمانت جنس آنها به ثبت مي رسند و مورد استفاده قرار مي گيرند. ثبت برند در کرج  مي تواند  به شکل نام هاي ترکيبي شامل نقش ، عکس و واژه باشد و يا به شکل فانتزي و خيالي مورد استفاده قرار گيرد ، به عنوان مثال اگر تصوير سيمرغ براي محصولي به عنوان برند يا علامت تجاري طراحي گردد ، يک ثبت  برند  فانتزي محسوب مي گردد.  برندها  ممکن است به صورت اسم منطقه وشهر باشد (مانند عسل خوانسار) و يا به شکل علامت، تجسمات ،  برچسب ، اتيکيت ،آهنگ يا رنگ  مخصوص و غيره باشند به هر شکل هر کدام از اين انواع برند با يک فرآيند مشخص و واحد به ثبت رسيده و همگي با اخذ تصديق برند ده ساله اعتبار مي يابند.انواع ثبت برند  در کرج را مي توان اينطور توصيف کرد :
ثبت نام تجاري : ثبت نام تجاري يا اسم تجاري در حقيقت ثبت برند در قالب يک يا دو يا چند کلمه است که بايد در طبقه ثبتي خود منحصر به فرد باشد.
ثبت علامت تجاري : علامت تجاري ، نشان تجاري ، آرم يا لوگو همگي نوعي  ثبت برند  به شکل  تصويري هستند که به شکل يک نماد و عکس براي شما به ثبت مي رسند و اين تصوير نيز بايد براي مالک برند  اختصاصي و منحصر به فرد باشد .

ثبت تغييرات شرکت در کرج و انواع آن 

ثبت تغييرات شرکت  در تهران  در قالب متن صورتجلسه تنظيم و در اداره  ثبت شرکتهاي تهران  به ثبت مي رسد.  اين صورتجلسه مربوط به مجمع عمومي فوق العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد و  پس از امضا حداقل دوسوم اعضا ي شرکت که داراي بيش از نيمي از سهم شرکت هستند اعتبار ميابد.  ثبت تغييرات شرکت در تهران مي تواند در يکي از موارد زير انجام شود اما روند ثبت تغييرات شرکت به طور کلي يکسان مي باشد:
انواع ثبت تغييرات عبارتند از :
تغيير نام شرکت ، تغيير آدرس شرکت ، تاسيس شعبه شرکت ، تغيير در شرکا و سهامداران شرکت ( ورود و خروج اعضا  ، تغيير سرمايه شرکت ( افزايش يا کاهش سرمايه ) ، نقل و انتقال سهام يا سهم الشرکه شرکت ، تغيير مو ضوع شرکت يا الحاق به مموضوع آن لازم است بدانيد که  ثبت  تغييرات شرکت در تهران شامل انحلال شرکت نيز مي باشد و به همين شکل انجام مي گيرد.  جهت کسب اطلاعات تکميلي در اين خصوص با واحد روابط عمومي ثبت شرکت ایلیا ارتباط برقرار نموده و اطلاعات تکميلي را کسب نماييد.