برطبق قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند. لذا رفتار متقابل یکی از شروط جهت فعالیت در ایران می باشد. در این مبحث، مطالب مربوط به چگونگی ثبت تاسیس شعب  نمایندگی خارجی مورد تحلیل قرار گرفت.

ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شعبه شرکت خارجی

براساس ماده2آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت های خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی( مادر) است که مستقیم�� به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند.
فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی(مادر) خواهد بود.بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی در ایران برعهده شرکت اصلی خارجی می باشد و در صورت لزوم پاسخگو آن خواهد بود. 
شعبه شرکت خارجی علاوه برتکالیف مرتبط به رعایت الزامات ثبت شعبه، دارای تکالیف دیگر از جمله انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل برگزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور به دستگاه ذی ربط و ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورت های مالی حسابرسی شده ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه ذی ربط برابر ماده 8 آیین نامه و همچنین اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران می باشد.
البته موضوع اعلام انحلال به موجب لغو مجوز با روح قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی متفاوت بوده و لذا به نظر می رسد جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات ویژه ای در این خصوص می بایستی در نظر گرفته شود نه این که به جای حمایت از سرمایه گذاری، هر زمان که دولت و یا نهادهای حاکمیتی تشخیص دهند، فعالیت شعبه خارجی در ایران متوقف گردد.

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی

1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت شرکت خارجی: از سوی نماینده عمده شرکت خارجی تقاضانامه مخصوص و مربوط به ثبت شعب خارحی با لحاظ نام کامل شرکت خارجی به لاتین وفارسی، نوع، مرکز اصلی و نشانی صحیح آن و تابعیت شرکت خارجی، مقدار سرمایه با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تقویم شده آن به ریال، محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی خود، تاریخ ثبت شرکت خارجی به صورت میلای و شمسی، مقام صلاحیت دار ثبت شرکت خارجی، ذکر این موضوع که شرکت خارج در ایران به چه نوع امرصنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید. محل فعالیت شعب شرکت خارجی در ایران، نام و نشانی مدیر/ نماینده شرکت در ایران، نام و نشانی شخص یا اشخاصی که در ایران صلاحیت دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت را دارند، شماره و تاریخ اختیارنامه ویا قرارداد نمایندگی که دارندگان حق امضا از طرف شرکت را مشخص کرده باشد و تاریخ درخواست و امضاء مدیر یا نماینده عمده درج گردد.
2. در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی در خصوص اشخاص خارجی و سایر اطلاعات اقدام گردد. کد فراگیر اتباع خارجی از طریق سایت های مختلف، از جمله سایت سازمان امور مالیاتی به آدرسwww.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر اتباع خارجی می باشد.
3. درخواست کتبی شرکت مادر خارجی مبنی برفعالیت براساس رفتار متقابل وئ ایجاد شعبه درایران.
4. اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین ثبت تغییرات شرکت ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تایید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تایید اداره اسناد وامور مترجمان رسمی(فنی) قوه قضاییه رسیده باشد.
5. گزارش توجیهی مدیر شعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت، تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران، تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی  ایرانی و خارجی مورد نیاز، نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه باشد.
6. ارائه تعهد نامه دایر براین که، چنان چه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود، درظرف معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ  می شود  نسبت به لغو مجوز و انحلال شرکت وبراساس تشریفات قانونی اقدام نماید. (موضوع ماده 16آیین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران)
7. ارائه مدارک هویتی نماینده معرفی شده که ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و یا خارجی مقیم ایران باشد که در این صورت جهت احراز هویت و صلاحیت به اداره ثبت شرکت ها ارائه می گردد.
مراتب مذکور از طریق سامانه پذیرش ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به صورت غیرحضوری قابل اقدام و پذیرش می باشد و پس از تکمیل موارد فوق اقدامات لازم در خصوص ثبت شعبه توسط اداره ثبتی انجام می پذیرد.

ثبت شعبه شرکت خارجی

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران