ثبت شرکتها

 ثبت شرکت یعنی ثبت یک قرارداد مشترک برای پیشبرد اهداف کاری و تجاری بین چند شریک یا سهامدار. مرجع ثبت شرکت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری است که در هر شهر دوایر آن دایر می باشد. ثبت شرکتها تحت قوانین تجارت ایران انجام می گیرد و روند خاص خود  را دارد. قوانین تجارت ثبت شرکتهای تجاری را به 7 دسته منقسم کرده است : ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص، ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت نسبی و ثبت شرکت مختلط سهامی یا غیر سهامی.

با ثبت شرکتها شما می توانید با تجمیع نیرو و سرمایه و توان و تخصص بهتر به اهداف تجاری و اقتصادیتان دست پیداکنید زیرا همیشه کار جمعی بهتر از تکروی نتیجه داده است . ضرب المثل قدیمی هست که می گوید : «یک دست صدا ندارد»

ثبت شرکتهای هفتگانه

شرکت  با مسئولیت محدود : شرکتی است که در آن مسئولیت شرکا محدود به سرمایه شرکت است و این سهم الشرکه نقدی می باشد. تعداد موسسین آن حداقل دونفر و سرمایه اولیه این نوع شرکت یک میلیون ریال است.

شرکت سهامی خاص: شرکتی است مثل شرکت مسئولیت محدود با تحدید تعهد شرکا در حد سرمایه شان در شرکت. سرمایه شرکت به سهام با نام تبدیل شده . تعداد موسسین پنج نفرو سرمایه اولیه این نوع شرکت  مانند شرکت با مسئول��ت محدود یک میلیون ریال است با این تفاوت که 35% واریزی دارد.

شرکت سهامی عام : شرکتی است سهامی اما تفاوتش با شرکت سهامی خاص در اینست که در شرکت سهامی عام موسسین 5 نفر نیستند بلکه 5 نفر سرمایه گذار اولیه هستند که با تادیه 20% سرمایه مابقی سرمایه اولیه ( حداقل 5 میلیون ریال ) را با فروش اوراق پذیر نویسی سهام به عموم مردم تامین می کنند. 35% از 20% سرمایه تعهد  شده در شرکت سهامی عام واریزی دارد. سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد است.

شرکت تضامنی : شرکتی است که بر خلاف شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص شرکا در آن مسئولیت تضامنی داردند. یعنی در قبال اشخاص ثالث تعهد کامل دارند و مسئولیتشان محدود به سرمایه شرکت نمی باشد.

شرکت نسبی : شرکتی است که مانند شرکت تضامنی شرکت اشخاص است اما شرکا به نسبت سهمشان در شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی نیز ترکیبی از شرکای عادی ( با مسئولیت محدود ) و شرکای تضامنی هستند و حسب اینکه سرمایه نقدی است یا به شکل سهام است شرکت مختلط سهامی یا غیر سهامی نامیده می شوند.

شرکت تعاونی : شرکتی است که برای رفاه حال اعضا تاسیس می شود و 51% سرمایه اولیه ( حداقل 5 میلیون ریال ) را موسسین تامین کرده و مابقی را بر طبق قانون از حمایتها و تسهیلات دولتی برخوردار می شوند. تعداد اعضای شرکت تعاونی 7 نفر است و تعاونی ها به دونوع تعاونی تولید و توزیع تقسیم میشوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت شرکتها  با ثبت شرکت ایلیا و دپارتمان تخصصی ثبت شرکت آن تماس بگیرید.