• ثبت تغییرات شرکت در کهکیلویه و بویراحمد :

پس از  ثبت شرکت چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییرات شرکت داشته باشند ، این امر طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با حضور تمام و یا اکثریت شرکا امکان پذیر می باشد.توجه داشته باشید که تنها براساس اختیارات مندرج در اساسنامه قادر به اعمال ثبت تغییرات شرکت در کهگیلویه و بویراحمد می باشید و  این تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مصوب می گردد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه که با ورود و خروج شریک یا شرکا برگزار می گردد.
 • تغییر آدرس شرکت
 • تغییر سهام بی نام به بانام و یا بلعکس
 • جابجایی سهام شرکت در بین سهامداران یا خارج از سهامداران

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تصمیم در مورد مدیران منتخب و بازرسین شرکت سهامی خاص
 • انتصاب سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب بیلان مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در کهکیلویه و بویراحمد:

-کلیه اوراق ثبتی به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت

 -روزنامه رسمی  آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر سهامداران باشد.

- فهرست اسامی به روز شده شرکا یا سهامداران

-برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره

ثبت تغییرات شرکت در کهکیلویه و بویراحمد :

ثبت همه انواع تغییرات و تصمیمات شرکتها ( ثبت تغییرات شرکت) و یا ثبت برند در کهکیلویه و بویراحمد به شکل مکانیزه و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکتها علاوه بر تنظیم صورتجلسه انجام خواهد شد. سپس لازم است که صورتجلسه تغییرات به همراه سایر مدارک برای اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

 

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در کهکیلویه و بویراحمد :

یکی از تغییرات مجاز شرکت که در صلاحیت  مجمع عمومی فوق العاده  است ،تغییر آدرس شرکت می باشد ، که پس از تصمیم گیری باید با یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در کهکیلویه و بویراحمد :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این خاطر می باشد که موضوع به ثبت رسیده قابلیت انجام ندارد در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

الحاق به زمینه  فعالیت شرکت در کهکیلویه و بویراحمد:

در شرایطی که تصمیم به انجام فعالیت جدید و گسترش فعالیت شرکت خود دارید  میتوانید با کسب مجوزهای لازم و طی صورتجلسه الحاق به موضوع اقدام  نمایید.

تغییر نام شرکت در کهکیلویه و بویراحمد :  

 تغییر نام شرکت یکی دیگر از تغییرات مجاز درقانون تجارت تغییر نام شرکت به دلیل تغییر موضوع فعالیت یا دلایل دیگر است،  در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شرکتها و موسسات:

در صورت صلاحدید و نیازبه تخصیص اعتبار بیشتر به شرکت ،سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

کاهش سرمایه اولیه شخصیت حقوقی در کهگیلویه و بویراحمد :

 زمانی که شرکت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تقسیم سود امکانپذیر نیست بهتر است با کاهش سرمایه  ضرر وارده را جبران نمود . لذا با تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده می توان نسبت به این امر اقدام نمود.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در کهکیلویه و بویراحمد :

در صورتیکه برخی از سهامداران یا شرکا  قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز  جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در کهگیلویه و بویراحمد :  

در زمان خروج یک یا چند تن از شرکا از شرکت ، به منظور اجتناب از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام /سهم الشرکه  خود را به سایر سهامداران سهام ویا اعضای هیئت مدیره حاضر در شرکت  و یا فرد جدید انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در کهکیلویه و بویراحمد:  

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، توسط مجمع عمومی موسس  و  تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده  و تنظیم صورتجلسه مربوطه امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در کهکیلویهو بویراحمد:

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین به مدت یکسال این سمت را بر عهده می گیرند و تمدید این مدت یا انتخاب بازرسین جدید  در حیطه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

اصلاح مواد اساسنامه در کهکیلویه و بویراحمد

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به شما عزیزان می باشند.

انحلال شرکت در کهکیلویه و بویراحمد :

 هنگامی که سرمایه شرکت  به واسطه ضررهای وارده به نصف کاهش یابد یا در صورت تصمیم عده ای از شرکا ،با تصویب اکثریت  مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در کهگیلویه و بویراحمد :

 بااستناد به قانون تجارت ،ثبت تغییرات شرکتها علاوه بر تنظیم صورتجلسه  نیازمند ثبت و به نوعی  بارگذاری تغییرات در سامانه الکترونیک اداره ثبت است.

این تغییرات عبارتند از :

 • تعیین و نصب  مدیر یا مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 •  تصویب ترازنامه مالی شرکت
 • اصلاح مفاد مصوب اساسنامه
 • کلیه امور مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در کهکیلویه و بویراحمد :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در کهگیلویه و بویراحمد

 • اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • کپی آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در کهکیلویه و بویراحمد

 • روزنامه ثبت شرکت
 •  آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات  
 • لیستی از آخرین  نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل  شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کهکیلویه و بویراحمد و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در یاسوج
 • ثبت تغییرات شرکت در دهدشت
 • ثبت تغییرات شرکت در سی دخت
 • ثبت تغییرات شرکت در چرام
 • ثبت تغییرات شرکت در باشت
 • ثبت تغییرات شرکت در دوگنبدان