ثبت برند در کوهرنگ

 ثبت برند در کوهرنگ

ثبت برند یا علامت تجاری در کوهرنگ به جهت حمایت از تولید و خدمات در کوهرنگ ارزشمندست .

برای ثبت برند در کوهرنگ از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در کوهرنگ برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در کوهرنگ 

کلیه مراحل ثبت برند در کوهرنگ را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در کوهرنگ جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در کوهرنگ

اسناد و مدارک ثبت برند در کوهرنگ عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در کوهرنگ

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در کوهرنگ زمان ثبت برند کوهرنگ متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در کوهرنگ ارتباط برقرار نمایید