ثبت برند در کبودرآهنگ

 ثبت برند در کبودرآهنگ

ثبت برند یا علامت تجاری در کبودرآهنگ به جهت حمایت از تولید و خدمات در کبودرآهنگ ارزشمندست .

برای ثبت برند در کبودرآهنگ از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در کبودرآهنگ برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در کبودرآهنگ 

کلیه مراحل ثبت برند در کبودرآهنگ را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در کبودرآهنگ جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در کبودرآهنگ

اسناد و مدارک ثبت برند در کبودرآهنگ عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در کبودرآهنگ

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در کبودرآهنگ زمان ثبت برند کبودرآهنگ متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در کبودرآهنگ ارتباط برقرار نمایید