ثبت برند در کامیاران

 ثبت برند در کامیاران

ثبت برند یا علامت تجاری در کامیاران به جهت حمایت از تولید و خدمات در کامیاران ارزشمندست .

برای ثبت برند در کامیاران از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در کامیاران برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در کامیاران 

کلیه مراحل ثبت برند در کامیاران را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در کامیاران جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در کامیاران

اسناد و مدارک ثبت برند در کامیاران عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در کامیاران

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در کامیاران زمان ثبت برند کامیاران متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در کامیاران ارتباط برقرار نمایید