ثبت برند در پاکدشت

 ثبت برند در پاکدشت

ثبت برند یا علامت تجاری در پاکدشت به جهت حمایت از تولید و خدمات در پاکدشت ارزشمندست .

برای ثبت برند در پاکدشت از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در پاکدشت برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در پاکدشت 

کلیه مراحل ثبت برند در پاکدشت را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در پاکدشت جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در پاکدشت

اسناد و مدارک ثبت برند در پاکدشت عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در پاکدشت

به جهت سامانه ای بودن ثبت بر��د در پاکدشت زمان ثبت برند پاکدشت متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در پاکدشت ارتباط برقرار نمایید