ثبت برند در هرسین

 ثبت برند در هرسین

ثبت برند یا علامت تجاری در هرسین به جهت حمایت از تولید و خدمات در هرسین ارزشمندست .

برای ثبت برند در هرسین از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در هرسین برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در هرسین 

کلیه مراحل ثبت برند در هرسین را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در هرسین جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در هرسین

اسناد و مدارک ثبت برند در هرسین عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در هرسین

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در هرسین زمان ثبت برند هرسین متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در هرسین ارتباط برقرار نمایید