ثبت برند در نی‌ریز

 ثبت برند در نی‌ریز

ثبت برند یا علامت تجاری در نی‌ریز به جهت حمایت از تولید و خدمات در نی‌ریز ارزشمندست .

برای ثبت برند در نی‌ریز از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در نی‌ریز برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در نی‌ریز 

کلیه مراحل ثبت برند در نی‌ریز را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در نی‌ریز جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در نی‌ریز

اسناد و مدارک ثبت برند در نی‌ریز عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در نی‌ریز

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در نی‌ریز زمان ثبت برند نی‌ریز متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در نی‌ریز ارتباط برقرار نمایید