ثبت برند در نجف‌آباد

 ثبت برند در نجف‌آباد

ثبت برند یا علامت تجاری در نجف‌آباد به جهت حمایت از تولید و خدمات در نجف‌آباد ارزشمندست .

برای ثبت برند در نجف‌آباد از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در نجف‌آباد برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در نجف‌آباد  

کلیه مراحل ثبت برند در نجف‌آباد  را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در نجف‌آباد جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در نجف‌آباد

اسناد و مدارک ثبت برند در نجف‌آباد عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در نجف‌آباد

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در نجف‌آباد زمان ثبت برند نجف‌آباد متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در نجف‌آباد ارتباط برقرار نمایید