ثبت برند در مه ولات

 ثبت برند در مه ولات

ثبت برند یا علامت تجاری در مه ولات به جهت حمایت از تولید و خدمات در مه ولات ارزشمندست .

برای ثبت برند در مه ولات از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در مه ولات برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در مه ولات 

کلیه مراحل ثبت برند در مه ولات را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در مه ولات جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در مه ولات

اسناد و مدارک ثبت برند در مه ولات عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در مه ولات

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در مه ولات زمان ثبت برند مه ولات متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در مه ولا�� ارتباط برقرار نمایید