ثبت برند در مهدی‌شهر

 ثبت برند در مهدی‌شهر

ثبت برند یا علامت تجاری در مهدی‌شهر به جهت حمایت از تولید و خدمات در مهدی‌شهر ارزشمندست .

برای ثبت برند در مهدی‌شهر از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در مهدی‌شهر برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در مهدی‌شهر 

کلیه مراحل ثبت برند در مهدی‌شهر را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در مهدی‌شهر جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در مهدی‌شهر

اسناد و مدارک ثبت برند در مهدی‌شهر عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در مهدی‌شهر

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در مهدی‌شهر زمان ثبت برند مهدی‌شهر متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در مهدی‌شهر ارتباط برقرار نمایید