ثبت برند در لردگان

 ثبت برند در لردگان

ثبت برند یا علامت تجاری در لردگان به جهت حمایت از تولید و خدمات در لردگان ارزشمندست .

برای ثبت برند در لردگان از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در لردگان برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در لردگان 

کلیه مراحل ثبت برند در لردگان را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در لردگان جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در لردگان

اسناد و مدارک ثبت برند در لردگان عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در لردگان

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در لردگان زمان ثبت برند لردگان متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در لردگان ارتباط برقرار نمایید