ثبت برند در قلعه گنج

 ثبت برند در قلعه گنج

ثبت برند یا علامت تجاری در قلعه گنج به جهت حمایت از تولید و خدمات در قلعه گنج ارزشمندست .

برای ثبت برند در قلعه گنج از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در قلعه گنج برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در قلعه گنج  

کلیه مراحل ثبت برند در قلعه گنج  را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در قلعه گنج جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در قلعه گنج

اسناد و مدارک ثبت برند در قلعه گنج عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در قلعه گنج

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در قلعه گنج زمان ثبت برند قلعه گنج متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در قلعه گنج ارتباط برقرار نمایید