ثبت برند در فیروزآباد

 ثبت برند در فیروزآباد

ثبت برند یا علامت تجاری در فیروزآباد به جهت حمایت از تولید و خدمات در فیروزآباد ارزشمندست .

برای ثبت برند در فیروزآباد از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در فیروزآباد برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در فیروزآباد 

کلیه مراحل ثبت برند در فیروزآباد را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در فیروزآباد جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در فیروزآباد

اسناد و مدارک ثبت برند در فیروزآباد عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در فیروزآباد

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در فیروزآباد زمان ثبت برند فیروزآباد متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در فیروزآباد ارتباط برقرار نمایید