ثبت برند در فریمان

 ثبت برند در فریمان

ثبت برند یا علامت تجاری در فریمان به جهت حمایت از تولید و خدمات در فریمان ارزشمندست .

برای ثبت برند در فریمان از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در فریمان برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در فریمان 

کلیه مراحل ثبت برند در فریمان را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در فریمان جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در فریمان

اسناد و مدارک ثبت برند در فریمان عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در فریمان

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در فریمان زمان ثبت برند فریمان متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در فریمان ارتباط برقرار نمایید