ثبت برند در فاروج

 ثبت برند در فاروج

ثبت برند یا علامت تجاری در فاروج به جهت حمایت از تولید و خدمات در فاروج ارزشمندست .

برای ثبت برند در فاروج از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در فاروج برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در فاروج 

کلیه مراحل ثبت برند در فاروج را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در فاروج جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در فاروج

اسناد و مدارک ثبت برند در فاروج عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در فاروج

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در فاروج زمان ثبت برند فاروج متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در فاروج ارتباط برقرار نمایید