ثبت برند در عجب‌شیر

 ثبت برند در عجب‌شیر

ثبت برند یا علامت تجاری در عجب‌شیر به جهت حمایت از تولید و خدمات در عجب‌شیر ارزشمندست .

برای ثبت برند در عجب‌شیر از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در عجب‌شیر برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در عجب‌شیر 

کلیه مراحل ثبت برند در عجب‌شیر را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در عجب‌شیر جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در عجب‌شیر

اسناد و مدارک ثبت برند در عجب‌شیر عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در عجب���شیر

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در عجب‌شیر زمان ثبت برند عجب‌شیر متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در عجب‌شیر ارتباط برقرار نمایید