ثبت برند در شهرضا

 ثبت برند در شهرضا

ثبت برند یا علامت تجاری در شهرضا به جهت حمایت از تولید و خدمات در شهرضا ارزشمندست .

برای ثبت برند در شهرضا از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در شهرضا برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در شهرضا 

کلیه مراحل ثبت برند در شهرضا را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در شهرضا جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در شهرضا

اسناد و مدارک ثبت برند در شهرضا عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در شهرضا

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در شهرضا زمان ثبت برند شهرضا متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در شهرضا ارتباط برقرار نمایید