ثبت برند در سقز

 ثبت برند در سقز

ثبت برند یا علامت تجاری در سقز به جهت حمایت از تولید و خدمات در سقز ارزشمندست .

برای ثبت برند در سقز از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در سقز برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در سقز  

کلیه مراحل ثبت برند در سقز  را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در سقز جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در سقز

اسناد و مدارک ثبت برند در سقز عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در سقز

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در سقز زمان ثبت برند سقز متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در سقز ارتباط برقرار نمایید