ثبت برند در سرپل ذهاب

 ثبت برند در سرپل ذهاب

ثبت برند یا علامت تجاری در سرپل ذهاب به جهت حمایت از تولید و خدمات در سرپل ذهاب ارزشمندست .

برای ثبت برند در سرپل ذهاب از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در سرپل ذهاب برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در سرپل ذهاب 

کلیه مراحل ثبت برند در سرپل ذهاب را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در سرپل ذهاب جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در سرپل ذهاب

اسناد و مدارک ثبت برند در سرپل ذهاب عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در سرپل ذهاب

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در سرپل ذهاب زمان ثبت برند سرپل ذهاب متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در سرپل ذهاب ارتباط برقرار نمایید