ثبت برند در ری

 ثبت برند در ری

ثبت برند یا علامت تجاری در ری به جهت حمایت از تولید و خدمات در ری ارزشمندست .

برای ثبت برند در ری از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در ری برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در ری 

کلیه مراحل ثبت برند در ری را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در ری جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در ری

اسناد و مدارک ثبت برند در ری عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در ری

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در ری زمان ثبت برند ری متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در ری ارتباط برقرار نمایید