ثبت برند در دورود

 ثبت برند در دورود

ثبت برند یا علامت تجاری در دورود به جهت حمایت از تولید و خدمات در دورود ارزشمندست .

برای ثبت برند در دورود از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در دورود برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در دورود 

کلیه مراحل ثبت برند در دورود را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در دورود جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در دورود

اسناد و مدارک ثبت برند در دورود عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در دورود

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در دورود زمان ثبت برند دورود متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در دورود ارتباط برقرار نمایید