ثبت برند در دشتستان

 ثبت برند در دشتستان

ثبت برند یا علامت تجاری در دشتستان به جهت حمایت از تولید و خدمات در دشتستان ارزشمندست .

برای ثبت برند در دشتستان از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در دشتستان برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در دشتستان 

کلیه مراحل ثبت برند در دشتستان را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در دشتستان جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در دشتستان

اسناد و مدارک ثبت برند در دشتستان عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در دشتست��ن

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در دشتستان زمان ثبت برند دشتستان متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در دشتستان ارتباط برقرار نمایید