ثبت برند در بیجار

 ثبت برند در بیجار

ثبت برند یا علامت تجاری در بیجار به جهت حمایت از تولید و خدمات در بیجار ارزشمندست .

برای ثبت برند در بیجار از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در بیجار برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در بیجار 

کلیه مراحل ثبت برند در بیجار را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در بیجار جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در بیجار

اسناد و مدارک ثبت برند در بیجار عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در بیجار

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در بیجار زمان ثبت برند بیجار متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در بیجار ارتباط برقرار نمایید