ثبت برند در بم

 ثبت برند در بم

ثبت برند یا علامت تجاری در بم به جهت حمایت از تولید و خدمات در بم ارزشمندست .

برای ثبت برند در بم از تخصص تیم ثبت برند ایلیا در بم برخوردار گردید .

 مراحل ثبت برند یا علامت تجاری در بم 

کلیه مراحل ثبت برند در بم را میتوانید از کارگروه موسسه حقوقی ایلیا در بم جویا شوید .

 مدارک ثبت برند در بم

اسناد و مدارک ثبت برند در بم عبارت است از :

  • مدارک شناسایی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مجوز از مراجع ذی صلاح ( اشخاص حقیقی و حقوقی)
  • مدارک شرکت ( اشخاص حقوقی ) 

 زمان و هزینه ثبت برند در بم

به جهت سامانه ای بودن ثبت برند در بم زمان ثبت برند بم متغیر می باشد . 

جهت راهنمایی ثبت برند با کارگروه مجتمع ثبت برند و ثبت شرکت ایلیا در بم ارتباط برقرار نمایید