شرکت از زمانی تاسیس می‌شود که دو یا چند نفر نیت تاسیس آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت موسسان ملاک تشکیل شرکت یا شراکت میان افراد یا شرکا  است اما از نظر قانون تجارت طی کردن  مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه الزامی است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ ها ثبت گردد.

ثبت انواع شرکت در کرج
امروزه به دلیل اینترنتی شدن اکثر امور جهت سهولت و تسریع کارها و کاستن از بار تردد مردم و ترافیک اولین گام ثبت شرکت در کرج ثبت نام اینترنتی آن است لیکن لازم است که قبل از آن مقدماتی را به جا آورید که در اینجا آنها را بر می شماریم: 
اول شریک خوب و مورد اعتمادی  پیدا کنید که  البته ینابر نوع شرکت تعداد شرکا متفاوت است. بهتر است شریکی داشته باشید که بتوانید به منابع مالی یا علمی او تکیه کنید در این مرحله خوب است که درصد سهم الشرکه و سمتها نیز تعیین گردد. دوم  انتخاب نام شرکت است. در این مرحله  باید به‌ترتیب اولویت ۵ نام برای شرکت انتخاب کنید تا از بین آنها یکی تأیید شود. انتخاب اسم برای شرکت باید و نباید‌های خاص خود را دارد؛ اول اینکه این اسم نباید تکراری باشد. استفاده از اسامی مخفف شده که مربوط به اداره‌های دولتی و... است تنها با کسب مجوز از آنها امکان‌پذیر است.سپس  انتخاب موضوع فعالیت شرکت و کمک گرفتن از مشاوران جهت طراحی حقوقی موضوع شرکت. پس از آن  مشخص کردن سرمایه شرکت که در وهله اول نمی تواند کمتر از یک میلیون ریال باشد. مشخص کردن نشانی شرکت که باید حتما" محلی را به عنوان آدرس دفتر مرکزی شرکت خود در نظر بگیرید. در اقدام نهایی باید ورود به سامانه ثبت شرکت ها داشته باشید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت  در کرج 

 الف) دو نسخه تقاضانامه 
ب)دو نسخه صورت شرکتنامه
 ج) دو نسخه اساسنامه
 د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین
 ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می‌شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئویت محدود  در کرج 

يکي از انواع شرکتها که مسئوليت کم تری دارد و خيلي از افراد تمايل دارند که شرکت خود را به اين نوع ثبت کنند ، شرکت با مسئوليت محدود مي باشد . براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود حداقل 2 شريک لازم مي باشد . در اين نوع شرکت سرمايه به سهام تبديل نمي شود و هر يک از شرکا به ميزان سرمايه اي که براي شرکت تعيين کرده اند در قروض و تعهدات شرکت شريکند . به همين دليل است که اين نوع از شرکت ها را با مسئوليت محدود مي نامند .در ضمن اين شرکتهاي با مسئوليت محدود معمولا نمي توانند از بانک ها وام شرکتی بگيرند و يا در مناقصات دولتي شرکت کنند. مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود  در کرج هم همانطور که گفته شد شامل تعیین نام اینترنتی ، ارسال و تاییدیه مدارک و در نهایت دریافت آگهی تاسیس و روزنامه رسمی می باشد. 

شرایط  ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص هم  متفاوت با آنچه گفته شد نیست لکن رعایت نکات زیر ضروری است : 
حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشندیعنی 18 سال تمام داشته باشند باید برای ثبت  شرکت سهامی خاص  حضور داشته باشند . اعضا هیئت مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید سوءپیشینه کیفری  داشته باشند. سرمایه شرکت باید حداقل یک میلیون ریال  باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده به نام شرکت واریز نمایند. ثبت شرکت سهامی خاص  در کرج پیجیدگی های خاص خودش را دارد ولی امکان اخذ وام و شرکت در مناقصات را فراهم می کند . اعضا هیت مدیره در شرکت سهامی خاص به مدت دوسال انتخاب می شوند. سهام شرکت سهامی خاص قابل داد و ستد نیست.

ثبت انواع شرکت در کرج