هرگاه مورد فوق العاده ای برای شرکت پیش آید( برای مثال، شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را آزاد کند ویا تصمیم به انحلال بگیرد) مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

ثبت موضوعات مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده

ثبت موضوعات مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده شرکتها

در مجمع عمومی فوق العاده سهامدارانی که دارای حق رای می باشند حضور دارند لذا شرکت کنندگان در مجامع عمومی همواره اشخاص ثابتی هستند، یعنی صاحبان حقیقی وحقوقی سهام، برای تشکیل مجامع عمومی اکثریتی آگهی دعوت لازم است(در مبحث روزنامه کثیرالانتشار شرکت توضیحات و جزییات مرتبط با مجامع عمومی فوق العاده بیان گردید).

جلسات مجامع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی عادی به وسیله یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود. صورتجلسه تغییرات شرکتها در مجامع عمومی به وسیله شخص منشی تهیه و تنظیم شده و به امضا هیات رئیسه می رسد. درخصوص نصاب جلسه در مجمع عمومی فوق العاده در نوبت نخست ��ارندگان بیش از نصف دارندگان سهام باید در جلسه حضور داشته باشند در صورتی که در نوبت نخست این میزان حاصل نشد در نوبت بعدی  مجمع عمومی فوق العاده با حداقل یک سوم سهام شرکت تشیکل می شود.

از لحاظ حد نصاب اخذ رای نیز در مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم سهام حاضر در جلسه (نه کل حاضرین)مصوبات به تصویب می رسد.

مباحث مربوط به رعایت مواد 97 الی 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص چگونگی دعوت مجامع، لیست سهامداران و هیات رئیسه و امضاء صورتجلسات و جلسات دو نوبتی و همچنین تنفسی که در مبحث گذشته بیان گردید در مجمع عمومی فوق العاده نیز تسری دارد و ازبیان مجدد آن خودداری می گردد.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

 ثبت موضوعات مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده شرکت

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران