برند یا همان نشان تجاری  یا علامت تجاری از لحاظ حقوقی تفاوتی ندارد ، و تنها اسم آنها و شاید کمی در ظاهر آنها تفاوتی وجود داشته باشد و در واقع همگی عناوین و ترجمه های مختلف برای trade mark  می باشد. در حقیقت می شود گفت که ثبت  برند هویت تجاری  کالا را نشان می د��د ، نوع بسته بندی یک کالا ، مصرف کنندگان و بازار هدف آن ، کیفیت و تبلیغ آن همه شاخصه های شناسایی برند هستند . 

آیا ثبت برند برای شروع کسب و کار لازم است ؟

لزوم ثبت برند برای شروع کسب و کار 

در پاسخ به این پرسش  باید گفت که بله ثبت برند و علامت تجاری برای شروع هر کسب و کاری لازم است . شما چه شرکت ثبت کرده باشید و چه ثبت نکرده  باشید در هر صورت برای شروع فعالیت و کسب و کارتان نیاز به ثبت برند دارید . برای عقد بسیاری از قراردادها ، تبلیغات محیطی و تلویزیونی ( تیزر) ، ثبت شماره تلفن حقوقی در سامانه 118 و حتی برای فروش محصولات نیاز به ثبت برند دارید . بسیاری از محصولات برای فروش نیاز به استاندارد اجباری دارند و بسیاری دیگر برای توزیع باید ایران کد داشته باشند هر دو اینها بدون ثبت برند امکان پذیر نیست یا برای محصولات غذایی هم اکنون اخذ سیب سلامت اجباری است که خود آن نیاز به ثبت برند دارد لذا چه فعالیت شخصی و چه شرکتی داشته باشید در ابتدای کار نیاز به ثبت برند دارید. 

خصوصیات  برند منحصر به فرد

به منظور ثبت برند علامت تجاری یا اسم تجاری  را انتخاب کنید و به ثبت برسانید که ویژگی های زیر را داشته باشد.

متفاوت از رقبا  : به هنگام ثبت برند برندی را انتخاب یا طراحی کنید که در حین ارتباط با محصول متمایز و متفاوت از برند رقبا باشد. 

در نظر گرفتن حس مخاطب و خریدار : ثبت برندی باید انجام شود که احساس مصرف کننده را برانگیزد و در خاطرش بماند و ذهن خریدار را با برند درگیر کند .پایبندی به ارز ش ها : بهتر است برند شما برند ارزشمندی باشد یعنی ارزش های عموم جامعه را در نظر بگیرد .
منعطف بودن برند : بهتر است برندی را به ثبت برسانید که با توجه به نیازهای جدید مخاطبان محصولات یا تغییرات جدیدی را به آنها ارائه کند . 

آیا ثبت برند برای شروع کسب و کار لازم است ؟